Φωτογραφίες

▸ ο Πέτρος με φίλους

▸ στο studio για τις «Τυφλές ελπίδες» (1993)

▸ ο Πέτρος…